What is Balada?

What is Balada?

Balada është një formë e veçante e letërsisë gojore, në të cilën janë të përziera elementet epike e dramatike, por me zotërim të elementeve lirike. Emri i saj del nga folja neolatine Ballare (vallezoj).

What is the difference between nazivale and Balada?

Ovim nazivom nazivale su se srednjovjekovne trubadurske pjesme, ponekad lirske a ponekad epske, na koje su ljudi plesali. Junaci balada dolazili su iz legendi i nerijetko su imali nekakve nadnaravne moći. Radnja balada također je imala veze s legendama, a njezin kraj često je prikazivao smrt ili bliski susret junaka sa smrću.

What is the difference between junaka and nerijetko Balade?

Junaci balada dolazili su iz legendi i nerijetko su imali nekakve nadnaravne moći. Radnja balada također je imala veze s legendama, a njezin kraj često je prikazivao smrt ili bliski susret junaka sa smrću. Odatle dolazi tragičnost balade.